పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/రెడ్డిరాజ్య సంశోధనకు శాస్త్రిగారు వేసిన పునాది

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రెడ్డిరాజ్య సంశోధనకు శాస్త్రిగారు వేసిన పునాది

శ్రీ నేలటూరి వెంకటరమణయ్యగారు.

అమృతమూర్తి

శ్రీ నార్ల వేంకటేశ్వరరావుగారు.