పరిశోధన పత్రిక/సంపుటము 1/సంచిక 3, 1954/అమృతమూర్తి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అమృతమూర్తి

శ్రీ నార్ల వేంకటేశ్వరరావుగారు.

మానవత్వ ప్రపూర్ణులైన మన శాస్త్రిగారు