చర్చ:వేమన పద్యములు (సి.పి.బ్రౌన్)

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దింపుకొనదగినట్లు చేయుటకు తనిఖీ చిట్టా[మార్చు]

చిట్టా చేర్చినవారు..అర్జున (చర్చ) 16:29, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)

అధ్యాయాలు చదివి తప్పులు కనబడితే ఆయా పేజీలలో సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అవును. --అర్జున (చర్చ) 17:08, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)

బొమ్మలు సరిగా చేర్చబడినవా మరియు నాణ్యత సరిపోతుందా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 17:08, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)

అధ్యాయాల విరుపులు సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అవును.--అర్జున (చర్చ) 17:08, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)

విషయసూచికలో అవసరమైన అంశాలు అధ్యాయంలో విభాగాలైతే లింకులు చేర్చబడినవా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 17:08, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)

దింపుకొని పరిశీలించితే కనబడే తప్పులు సరిచేయబడినవా?.[మార్చు]

అవును.--అర్జున (చర్చ) 17:09, 25 సెప్టెంబరు 2018 (UTC)