చర్చ:మాటా మన్నన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Information about this edition
Edition: 1st
Source: DLI via Internet Archive
Contributor(s): శ్రీరామమూర్తి, Arjunaraoc,Rajasekhar1961,Nrgullapalli,రవిచంద్ర
Level of progress: ఆమోదించవలసివుంది.
Notes: పాత పుస్తకాలలో ఎడిటర్ వున్న పుస్తకం, కావున నాణ్యత మెరుగుగావుంది.
Proofreaders:


దింపుకొనదగినట్లు చేయుటకు తనిఖీ చిట్టా[మార్చు]

చిట్టా చేర్చినవారు..అర్జున (చర్చ) 00:12, 22 డిసెంబరు 2020 (UTC)

అధ్యాయాలు చదివి తప్పులు కనబడితే ఆయా పేజీలలో సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అధ్యాయాలు చేయాలి.--అర్జున (చర్చ) 00:13, 22 డిసెంబరు 2020 (UTC)
అధ్యాయాలు చేశాను. అధ్యాయ విరుపులు చేయాలి. --అర్జున (చర్చ) 08:20, 2 జనవరి 2021 (UTC)
అధ్యాయపు విరుపులు చేశాను.--అర్జున (చర్చ) 09:50, 2 జనవరి 2021 (UTC)

బొమ్మలు సరిగా చేర్చబడినవా మరియు నాణ్యత సరిపోతుందా?[మార్చు]

వర్తించదు. --అర్జున (చర్చ) 09:51, 2 జనవరి 2021 (UTC)

అధ్యాయాల విరుపులు సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అవును. --అర్జున (చర్చ) 09:51, 2 జనవరి 2021 (UTC)

విషయసూచికలో అవసరమైన అంశాలు అధ్యాయంలో విభాగాలైతే లింకులు చేర్చబడినవా?[మార్చు]

వర్తించదు. --అర్జున (చర్చ) 09:51, 2 జనవరి 2021 (UTC)

దింపుకొని పరిశీలించితే కనబడే తప్పులు సరిచేయబడినవా?.[మార్చు]

సరిచేశాను. --అర్జున (చర్చ) 09:52, 2 జనవరి 2021 (UTC)