చర్చ:ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్ ప్రసంగం 2021-22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
Information about this edition
Edition: 2021
Source:
Contributor(s): User:Arjunaraoc
Level of progress: 100% proofread. to be validated
Notes:
Proofreaders: User:Arjunaraoc


దింపుకొనదగినట్లు చేయుటకు తనిఖీ చిట్టా[మార్చు]

చిట్టా చేర్చినవారు..అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

అధ్యాయాలు చదివి తప్పులు కనబడితే ఆయా పేజీలలో సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అవును.--అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

బొమ్మలు సరిగా చేర్చబడినవా మరియు నాణ్యత సరిపోతుందా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

అధ్యాయాల విరుపులు సరిచేయబడినవా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

విషయసూచికలో అవసరమైన అంశాలు అధ్యాయంలో విభాగాలైతే లింకులు చేర్చబడినవా?[మార్చు]

అన్వయించదు.--అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]

దింపుకొని పరిశీలించితే కనబడే తప్పులు సరిచేయబడినవా?.[మార్చు]

అవును.--అర్జున (చర్చ) 04:07, 24 మే 2021 (UTC)[ప్రత్యుత్తరం]