కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతులు/కాయిటస్ రిజర్వేటస్

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

10. కాయిటస్ రిజర్వేటస్

అనంతం అనూహ్యమైన పనులు చేస్తూ వుంటాడని అతని స్నేహితులందరికీ తెలుసు. కాని కుటుంబ నియంత్రణ పద్ధతిగా అతను అవలంబించే పద్ధతి అలా వుంటుందని ఎవరూ ఊహించలేదు. అనంతరం దృష్టిలో అతను అవలంబించే పద్ధతే తేలికైనది, ఖర్చు లేనిది. పైగా మగవానికి ఆమాత్రం సంయమనం లేకపోతే ఎందుకని వాదిస్తాడు. ఇతరుల విషయం ఎలావున్నా అతని సంయమన్ననికి అభివందనా లర్పించవలసిందే. అతనిలో బార్య ఎడల తన కర్తవ్య నిర్వహణ, సంతాన నిరోధం ఎడల పట్టుదల లేనిదే రతిలో వీర్యస్కలనం జరగకుండా బార్యకు సుఖప్రాప్తి ఎలా కలిగించగలడు అందుకోసమే అనంతం రతిలో తాను ఎక్కువ ఉద్రేకపడకుండా బాహ్యప్రేరణ పద్దతుల ద్వారా బార్యని బాగా ఉద్రిక్తపరచి సంయోగంలో వీర్యస్కలనం అవకుండా నిభాయించుకొనే శక్తిని అలవర్చుకున్నాడు. ఎప్పుడైనా సంయోగంలో వీర్యస్కలనం అయిపొతుందేమోనన్న అనుమానం వుంటే రతిలో పాల్గొనడానికి కొద్దినిముషాల ముందు హస్తప్రయొగం ద్వారా వీర్యనష్టం కలిగించుకొని అసలు రతిలో అంత త్వరగా వీర్యస్కలనానికి ఆస్కారం లేకుండా చూచుకునేవాడు. రతిలో వీర్యస్కలనం కాకుండా వుండటం, అదే సమయంలొ భార్యకి ఎటువంటి అసంతృప్తి కలగకుండా చూడటం అతని ఉద్దేశ్యం. బార్యకి సుఖప్రాప్తి కలిగిందని బావించగానే ఇక తనుకూడా ఉద్రేకాన్ని చల్లార్చుకుని, వీర్యస్కలనం అవకుండా ఆపేసుకొవడం అతను అవలంబించే పద్ధతి.

సంతాన నిరోధక పద్ధతిగా అనంతం అవలంబించే పద్ధతినే "కాయిటస్ రిజర్వేటస్ " అని అంటారు. ఈ పద్ధతిని పురుషుడు స్త్రీకి సుఖప్ర్రాప్తి కలగడం కొరకు యోనిలోపురుషాంగ ప్రవేశం జరిపి రతి నిర్వహించినా, యోనిలోపల కాని, బయటగాని వీర్యస్కలనము చేయడమంటూ వుండదు. రతి చివరలో పురుషుడు వీర్యస్కలనం జరగకుండానే ఉద్రేకాన్ని చల్లార్చుకుని పురుషాంగాన్ని కుంచించుకుపోయేటట్లు చేసుకుంటాడు. "కాయిటాస్ ఇంటేరప్టస్ " లో అయితే పురుషుడు రతిలో పాల్గొని వీర్యస్కలనం అవబొయే సమయానికి పురుషాంగాన్ని యోనిలో నుంచి ఉపసంహరింపచేసి బయట వీర్యస్కలనము అయ్యే విధంగా చేయడం జరుగుతుంది. అనంతం చేసే ఈ పద్దతి ఏ కొద్ది పురుషులో నిర్వహించగలరు.

అలా చేయడంవల్ల కొన్ని శారీరక, మానసిక బాధలకు దంపతులు గురికావడంకూడా జరగవచ్చు.ఒక్కొక్కసారి ఎంత సంయమంగా నిభాయించుకున్నా, రతిలో పాల్గొన్నపుడు పురుషాంగం నుంచి వచ్చే పల్చని ప్రొస్టేటు ద్రవములు వీర్యకణాలు వుండి గర్భం రావచ్చు. ఏది యెలావున్నా “కాయిటస్ రిజర్వేటస్“ పద్ధతి ద్వారా అరగంట, గంట నైపుణ్యంతో రతి నిర్వహించగలిగిన వ్యక్తులు లేకపోలేదు.

* * *