ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 22

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (ఆది పర్వము - అధ్యాయము - 22)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [సూ]

ఏవం సతుతస తథా కథ్ర్వా భగవాన హరివాహనః

నీలజీమూతసంఘాతైర వయొమ సర్వం సమావృణొత

2 తే మేఘా ముముచుస తొయం పరభూతం విథ్యుథ ఉజ్జ్వలాః

పరస్పరమ ఇవాత్యర్దం గర్జన్తః సతతం థివి

3 సంఘాతితమ ఇవాకాశం జలథైః సుమహాథ్భుతైః

సృజథ్భిర అతులం తొయమ అజస్రం సుమహారవైః

4 సంప్రనృత్తమ ఇవాకాశం ధారొర్మిభిర అనేకశః

మేఘస్తనిత నిర్ఘొషమ అమ్బరం సమపథ్యత

5 నాగానామ ఉత్తమొ హర్శస తథా వర్షతి వాసవే

ఆపూర్యత మహీ చాపి సలిలేన సమన్తతః