ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం) విలేఖకులు2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం)‎ (విలేఖకులు2)
కొమర్రాజు వెంకట లక్ష్మణరావు


శ్రీ గోటేటి జోగిరాజుగారు, ••• ••• అనాస
అసిస్టేంట్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. అనుము
అరఁటి
అరఁటికుటుంబము
శ్రీ చివుకుల వేంకటరమణశాస్త్రిగారు ••• ••• అయనము
శ్రీ టి.ఆర్.చింతామణిగారు, ••• ••• అప్పయదీక్షితులు
ఎమ్.ఏ., పిహెచ్.డి.,
సంస్కృతభాషా ప్రధానోపన్యాసకులు,
మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయము.
శ్రీ టి.య?.రామచంద్ర?గారు, ••• ••• అమరావతీ స్తూపము
ఎమ్.ఏ., అయ్యనార్
ఆర్కెయలాజికల్ అసిస్టెంట్,
గవర్నమెంటు మ్యూజియము, మద్రాసు.
శ్రీ బులుసు వేంకటరమణయ్యగారు ••• ••• అభిధేయము
అభిషేక నాటకము
శ్రీ భావరాజు వేంకటకృష్ణరావుగారు, ••• ••• అమ్మరాజవిజయాదిత్యుఁడు
బి.ఏ., బి.ఎల్. అమ్మరాజవిష్ణువర్ధనుఁడు
శ్రీ మానవల్లిరామకృష్ణకవిగారు, ••• ••• అభినయము
శ్రీ మామిడిపూడి వేంకటరంగయ్యగారు, ••• ••• అరాజకత
ఎమ్.ఏ., అర్థశాస్త్రము
రీడర్, డిపార్ట్‌మంట్ ఆఫ్ హిస్టరీ,
పొలిటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్.
మహోపాధ్యాయ, ఆంధ్ర కళాప్రపూర్ణ,
శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రిగారు,
••• ••• అనిరుద్దచరిత్రము
శ్రీ కల్యాణానందభారతీస్వామివారు, ••• ••• అనుభూతిప్రకాశిక