అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 41

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (అశ్వమేధ పర్వము - అధ్యాయము - 41)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [బర]
య ఉత్పన్నొ మహాన పూర్వమ అహంకారః స ఉచ్యతే
అహమ ఇత్య ఏవ సంభూతొ థవితీయః సర్గ ఉచ్యతే
2 అహంకారశ చ భూతాథిర వైకారిక ఇతి సమృతః
తేజసశ చేతనా ధాతుః పరజా సర్గః పరజాపతిః
3 థేవానాం పరభవొ థేవొ మనసశ చ తరిలొకకృత
అహమ ఇత్య ఏవ తత సర్వమ అభిమన్తా స ఉచ్యతే
4 అధ్యాత్మజ్ఞాననిత్యానాం మునీనాం భావితాత్మనామ
సవాధ్యాయక్రతుసిథ్ధానామ ఏష లొకః సనాతనః
5 అహంకారేణాహరతొ గుణాన ఇమాన; భూతాథిర ఏవం సృజతే స భూతకృత
వైకారికః సర్వమ ఇథం విచేష్టతే; సవతేజసా రజ్డ్జయతే జగత తదా