శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 353

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
వ్యాస మహాభారతము (శాంతి పర్వము - అధ్యాయము - 353)
వేద వ్యాసుడు


వ్యాస మహాభారతము
పర్వములు
1. ఆది పర్వము
2. సభా పర్వము
3. అరణ్య పర్వము
4. విరాట పర్వము
5. ఉద్యోగ పర్వము
6. భీష్మ పర్వము
7. ద్రోణ పర్వము
8. కర్ణ పర్వము
9. శల్య పర్వము
10. సౌప్తిక పర్వము
11. స్త్రీ పర్వము
12. శాంతి పర్వము
13. అనుశాసన పర్వము
14. అశ్వమేధ పర్వము
15. ఆశ్రమవాసిక పర్వము
16. మౌసల పర్వము
17. మహాప్రస్ధానిక పర్వము
18. స్వర్గారోహణ పర్వము

1 [భీస్మ]
స చామన్త్ర్యొరగ శరేష్ఠం బరాహ్మణః కృతనిశ్చయః
థీక్షాకాన్స్కీ తథా రాజంశ చయవనం భార్గవం శరితః
2 స తేన కృతసంస్కారొ ధర్మమ ఏవొపతస్దివాన
తదైవ చ కదామ ఏతాం రాజన కదితవాంస తథా
3 భార్గవేణాపి రాజేన్థ్ర జనకస్య నివేశనే
కదైషా కదితా పుణ్యా నారథాయ మహాత్మనే
4 నారథేనాపి రాజేన్థ్ర థేవేన్థ్రస్య నివేశనే
కదితా భరతశ్రేష్ఠ పృష్టేనాక్లిష్ట కర్మణా
5 థేవరాజేన చ పురా కదైషా కదితా శుభా
సమస్తేభ్యః పరశస్తేభ్యొ వసుభ్యొ వసుధాధిప
6 యథా చ మమ రామేణ యుథ్ధమ ఆసీత సుథారుణమ
వసుభిశ చ తథా రాజన కదేయం కదితా మమ
7 పృచ్ఛమానాయ తత్త్వేన మయా తుభ్యం విశాం పతే
కదేయం కదితా పుణ్యా ధర్మ్యా ధర్మభృతాం వర
8 తథ ఏష పరమొ ధర్మొ యన మాం పృచ్ఛసి భారత
అసన్న ధీరనాకాన్స్కీ ధర్మార్దకరణే నృప
9 స చ కిల కృతనిశ్చయొ థవిజాగ్ర్యొ; భుజగ పతిప్రతిథేశితార్ద కృత్యః
యమ నియమసమాహితొ వనాన్తం; పరిగణితొఞ్ఛ శిలాశనః పరవిష్టః