శశికళ/అమరత్వము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అమరత్వము

ఓ చెలీ!
ఓ చెలీ!
                నీవు నా నిదురలో మూర్తించి
                నీవు నా ఎదలలో నర్తించి
                పూవులో తేనెవై
                తావిలో మత్తువై
                పాటలో ఫణితివై
                మాటలో తేటవై
                          అమృత బిందువులోని
                          అమరత్వమైతివే!
                          ఓ చెలీ!
                          ఓ చెలీ!