శతావధానసారము/రాజమండ్రి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్లవంగ సం. పుష్య బ 14 శుక్రవారం రాజమండ్రి కాలేజీలో జరగిన యష్టావధానములో గొన్ని.


time, within the prescribed

Any

college

may

be of S.

I ^17

i

aquisitio^ of

RUNGAJAH CflBTTT.

state that the bearer

have much pleasure to Q! fr.11,1 Garu of MasuUpatam

t

in first

grade colleges. i

23th

its

1908 J

is

a well-known పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/136 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/137 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/138 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/139