శతావధానసారము/పిఠాపురము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దుర్ముఖి సం. మార్గశీర్షములో పిఠాపురములో వాడ్రేవువారిలోగిటిలో జరగిన యవధానములో జెప్పిన 70 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/78హేమలంబి సం. చైత్రమాసములో గుంటూరులో జరగిన యవధానములోని 30 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు