శతావధానసారము/కాకినాడ2

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దుర్ముఖి సం. ఆశ్వయుజ కార్తీకములలో రెండవసారి కాకినాడలో జరగిన యనేకావధానములలో గొన్ని పద్యములు. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/76


దుర్ముఖి సం. మార్గశీర్షములో పిఠాపురములో వాడ్రేవువారిలోగిటిలో జరగిన యవధానములో జెప్పిన 70 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు