శతావధానసారము/నర్సాపురము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search


దుర్ముఖి సం. జ్యేష్ఠములో నర్సాపురములో జరగిన శతావధానములో జెప్పిన 60 పద్యములలో గొన్ని పద్యములు.

శంకరాచార్యులు.

Sanscrit and Telugn were of different metres. I was much pleased with the skill in versification and the wonderful power of memory displayed by the two Pandits,

(Stamp of Rajah

GUDWAL.

in Parshi.)

-i

9th March, 1896, J

Rajah of Gudwal S-amastan. పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/70 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/71 పుట:Satavadhana Saramu - Tirupati Venkatakavulu.pdf/72


దుర్ముఖి సం. ఆషాఢమాసములో మొగల్‌తుర్తికోటలో జరగిన శతావధానములో జెప్పిన 50 పద్యములలో గొన్ని

ప్రకృతప్రభువు.