వికీసోర్స్:ప్రదర్శన గ్రంథాలు/సత్యశోధన

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

సత్యశోధన (1999), మోహన్ దాస్ కరమ్ చంద్ గాంధీ, అనువాదం వేమూరి రాధాకృష్ణమూర్తి

సత్యశోధన.pdf

Download this featured text as an EPUB file. Download this featured text as a RTF file. Download this featured text as a PDF. Download this featured text as a Mobi. పుస్తకం దింపుకోండి!

పీఠిక లో మహాత్మా గాంధీ: "నేను ఆత్మ చరిత్ర వ్రాయాలని అనుకోలేదు. అయితే అనేక సమయాల్లో ఎన్నో సత్య ప్రయోగాలు చేశాను. ఆ ప్రయోగాల్ని ఆత్మచరిత్రగా రూపొందించాలని మాత్రం అనుకున్నాను. నా జీవితం అట్టి ప్రయోగాలతో నిండివుంది. వాటన్నింటిని లిపిబద్ధం చేస్తే అది ఒక జీవన చరిత్ర అవుతుంది. అందలి ప్రతి పుట సత్యప్రయోగాలతో నిండి వుంటే నా యీ చరిత్ర నిర్దుష్టమైనదని భావించవచ్చు. నేను చేసిన సత్యప్రయోగాలు అన్నింటిని ప్రజల ముందుంచగలిగితే ఎంతో ప్రయోజనం చేకూరుతుంది." పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయ న్యాయ నిర్ణేతలు ఈ పుస్తకాన్ని 1995 వ సంవత్సరం ఉత్తమ తెలుగు అనువాదంగా నిర్ణయించారు.