వాడుకరి:Mpradeep

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

నేను అప్పుడప్పుడూ వచ్చి ఇక్కడ ఆంధ్ర విజ్ఞాన సర్వస్వం (ద్వితీయ సంపుటం) మీద పని చేస్తుంటాను.

తెలుగు వికీసోర్సు గణాంకాలు[మార్చు]

మొత్తం వ్యాసాలు 18,766
మొత్తం పేజీలు 1,39,519
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 4,24,582
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 22.63
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 6.43
తెలుగు వికీసోర్సు వ్యాసాల లోతు 145.58