వాడుకరి:Anveshi

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రొత్త వ్యాసంమార్పుల గణన


మొత్తం వ్యాసాలు 14,085
మొత్తం పేజీలు 77,502
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 2,87,136
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 20.39
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 4.5
తెలుగు వికీసోర్సు వ్యాసాల లోతు 91.79