వాడుకరి:Anveshi

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రొత్త వ్యాసంమార్పుల గణన


మొత్తం వ్యాసాలు 18,042
మొత్తం పేజీలు 1,30,919
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 4,09,984
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 22.72
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 6.26
తెలుగు వికీసోర్సు వ్యాసాల లోతు 142.17