వాడుకరి:Anveshi

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రొత్త వ్యాసంమార్పుల గణన


మొత్తం వ్యాసాలు 13,741
మొత్తం పేజీలు 73,099
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 2,74,389
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 19.97
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 4.32
తెలుగు వికీసోర్సు వ్యాసాల లోతు 86.26