వాడుకరి:Anveshi

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్రొత్త వ్యాసంమార్పుల గణన


మొత్తం వ్యాసాలు 13,982
మొత్తం పేజీలు 76,143
ఇప్పటిదాకా జరిగిన మార్పులు-చేర్పులు 2,84,244
వ్యాసాలు, మార్పులు-చేర్పుల నిష్పత్తి 20.33
వ్యాసాల పేజీలు, వ్యాసంకాని పేజీల నిష్పత్తి 4.45
తెలుగు వికీసోర్సు వ్యాసాల లోతు 90.38