వర్ణాశ్రమ ధర్మములు/వర్ణాశ్రమ ధర్మసూక్ష్మములు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

14 వర్ణాశ్రమ ధర్మసూక్ష్మములు

పుట:VarnasramaDarmamulu.pdf/60 పుట:VarnasramaDarmamulu.pdf/61

15 వర్ణాశ్రమాభాసములు