రుక్మిణీపరిణయము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీరస్తు

రుక్మిణీపరిణయము

కూచిమంచి - తిమ్మకవి ప్రణీతము

చెన్నపురి :

వావిళ్ల. రామస్వామిశాస్త్రులు అండ్ సన్స్ వారిచేఁ

బ్రకటితము.

1923

All Rights Reserved