రాజశేఖరచరిత్రము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

రాజశేఖరచరిత్రము


శ్రీకృష్ణ దేవరాయని యాస్థానకవులలోని


మాదయగారి మల్లన్న

ప్రణీతము.


మంజువాణీ ముద్రాక్షరశాల, ఏలూరు.