రచయిత:భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భమిడిపాటి కామేశ్వరరావు
(1897–1958)
చూడండి: జీవితచరిత్ర. తెలుగు రచయిత.


రచనలు[మార్చు]

 • కాలక్షేపం
 • ఇప్పుడు
 • అవును
 • నిజం
 • అప్పుడు
 • మాటవరస
 • గుసగుసపెళ్లి
 • పెళ్లిట్రయినింగు.
 • రెండురెళ్లు.
 • అన్నీ తగాదాలే.
 • మేజువాణి.
 • మన తెలుగు.
 • కాలక్షేపం (2 భాగాలు)
 • లోకోభిన్నరుచిః.
 • తనలో.
 • మాయలమాలోకం.
 • చెప్పలేం.
 • మృచ్ఛకటిక.
 • ముద్రారాక్షసం.
 • ప్రణయరంగం.
 • త్యాగరాజు ఆత్మవిచారం.
 • ఆంధ్రనాటక పద్యపఠనం (1957) https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.328404/page/n25
 • హాస్యవల్లరి ( పాఠ్యీకరణ ప్రాజెక్టు)

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]