రచయిత:ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు
(1853–1912)
చూడండి: జీవితచరిత్ర.

రచనలు[మార్చు]

 • గాధినందను చరిత్రము (పద్యకావ్యము) (అసంపూర్ణము)
 • ఉన్మాదరాహు ప్రేక్షణికము
 • మదనవిలాసము
 • చిత్రనళీయము[1] (1916)
 • పాదుకా పట్టాభిషేకము
 • భక్త ప్రహ్లాద
 • సావిత్రీ చిత్రాశ్వము
 • మోహినీ రుక్మాంగద[2] (1920)
 • విషాదసారంగధర
 • బృహన్నల
 • ప్రమీళార్జునీయము
 • పాంచాలీస్వయంవరము[3]
 • చిరకారి[4]
 • ముక్తావళి[5] (1915)
 • రోషనారా శివాజీ
 • వరూధినీ నాటకము
 • అభిజ్ఞానమణిమంతము(చంద్రహాస)[6]
 • ఉషాపరిణయము
 • సుశీలాజయపాలీయము
 • అజామిళ
 • యుధిష్ఠిర యౌవరాజ్యము
 • సీతాస్వయంవరము
 • ఘోషయాత్ర
 • రాజ్యాభిషేకము
 • సుగ్రీవపట్టాభిషేకము
 • విభీషణపట్టాభిషేకము
 • హరిశ్చంద్ర
 • గిరిజాకళ్యాణము
 • ఉదాస కళ్యాణము
 • ఉపేంద్ర విజయ (కన్నడ)
 • స్వప్నానిరుద్ధ (కన్నడ)
 • హరిశ్చంద్ర (ఇంగ్లీష్)
 • ఆంధ్రనాటకములలోని యుత్తరరంగములు[7] (1906)

రచయిత గురించిన రచనలు[మార్చు]

 • చిత్రనళీయ నాటకము, ఆర్కీవులో పూర్తి పుస్తకం.
 • ఆర్కీవులో మోహినీ రుక్మాంగద నాటకము పూర్తి పుస్తకం.
 • ఆర్కీవులో పాంచాలీ స్వయంవరము పుస్తకం.
 • రామకృష్ణమాచార్యులు, ధర్మవరం. చిరకారి. 
 • ముక్తావళి నాటకము, ఆర్కీవులో పూర్తి పుస్తకం.
 • రామకృష్ణమాచార్యులు, ధర్మవరం. అభిజ్ఞాన మణిమంతము. 
 • ఆంధ్రనాటకములలోని యుత్తరరంగములు ఆర్కీవులో పూర్తిపుస్తకం.