మూస:విశేష గ్రంథము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
మాటా మన్నన (1959), గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బయ్య,

Download this featured text as an EPUB file. Download this featured text as a RTF file. Download this featured text as a PDF. Download this featured text as a Mobi. పుస్తకం దింపుకోండి!

సంభాషణ అనేది దైవదత్తం కాదు. అది శిల్పం. కనుక అది నేర్చుకుని ఉపయోగించుకొనవచ్చును. స్వభావసిద్ధంగా ఈశక్తి లేని వారు నేర్చుకొని పెంపొందించుకొని ఆనందించవచ్చును. డేల్ కార్నెజీ గారి How to win friends and influence people , మునిమాణిక్యం నరసింహారావుగారి ‘మంచివాళ్ళూ-మాటతీరూ’ ‘మాట నేర్పరితనం’ , Betty E. Norris గారి The art of conversation పుస్తకాలను ఆధారంగా చేసుకొని రచించిన తొలినాట తెలుగు పుస్తకం.

మాటా మన్నన.pdf


విశేష గ్రంథాల జాబితా