మత్స్యపురాణము

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

శ్రీ

మత్స్యపురాణము
హరిభట్టారక ప్రణీతము

కాకినాడ,
సుజనరంజనీముద్రాక్షరశాలయందుఁ
బోతాప్రగడ బ్రహ్మానందరావుచే ముద్రింపఁబడి
కవితాపత్రికాధిపతులచేఁ బ్రకటింపఁబడినది.
1912

This work was published before January 1, 1928, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.