భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ముస్లిం మహిళలు/జీవిత రేఖా చిత్రాల క్రమం

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవిత రేఖా చిత్రాల క్రమం...

బేగం హజరత్‌ మహాల్‌

బేగం అజీజున్‌

హబీబాబేగం

ఆకుపచ్చ దాుస్తుల యోధాురాలు

ముందార్‌

బేగం రహీమా

అస్గరి బేగం

బేగం జమీలా

బేగం ఉమ్‌ద్దా

ఖుదీరాంకి దీది

రజియా ఖాతూన్‌

షహీద్‌ ఉమర్‌ బీబీ

మునీరా మజ్రుల్‌ హఖ్‌

బేగం జాఫర్‌ అలీఖాన్‌

జాహిదా ఖాతూన్‌ షేరాfiనియా

ఇస్మత్‌ అరా బేగం

ఆబాది బానో బేగం

ఫాతిమా బేగం

అక్బరీ బేగం

మహబూబ్‌ ఫాతిమా

బేగం జహీరా-సుల్తానా

హమీదా తయ్యాబ్జీ

బేగం ముహమ్మద్‌ అలం

బేగం నిషాతునీflసా మోహాని

అమీనా తయ్యాబ్జీ

మజీదా హసీనా బేగం

షంషునీflసా అన్సారి

జులేఖా బేగం

సుఫియా సోం

రబియా బీ

అంజాది బేగం

షఫాతున్నీసా బీబీ

ఫాతిమా యఫ్‌. తయ్యాబ్‌ అలీ

జుబైదా బేగం దావూది

సయ్యద్‌ కనీజ్‌ బేగం

సకీనా లుక్మాని

ఆమనా ఖురేషి

సుగరా ఖాతూన్‌

సాదాత్‌ బానో కిచ్లూ

బేగం మజీదా బానో

బేగం రెహానా తయ్యాబ్జీ

బేగం ఖుర్షీద్‌ ఖ్వాజా

బీబీ అముతుస్సలాం

హాజౌరా అపా

సుల్తానా హయాత్‌ అన్సారి

పద్మశ్రీ ఫాతిమా ఇస్మాయిల్‌

పద్మశ్రీ కుల్సుం సయాని

బేగం జోహరా అన్సారి

ముహమ్మద్‌ గౌస్‌ ఖాతూన్‌

హాజౌరా బీబీ ఇస్మాయిల్‌

భక్తావర్‌ మాయి

సఫియా అబ్దుల్‌ వాజిద్‌

ఫాతిమా బేగం

నఫీస్‌ ఆయేషా బేగం

జమాలున్నీసా బాజీ

జైనాబీ

రజియా బేగం

అనిస్‌ బేగం కిద్వాయ్‌

మాసుమా బేగం

బేగం ఫరీఫా హమీద్‌ అలీ

బేగం అక్బర్‌ జెహాన్‌