భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం - ముస్లిం ప్రజా పోరాటాలు/విషయ సూచిక

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

విషయ సూచిక

ముందుమాట

కె. రామచంద్రామూర్తి పరిచయ వాక్యం

కత్తి పద్మారావు 01 బ్రిీటిషర్ల మీద తొలి తిరుగుబాటు బావుటా ఎగురవేసిన బెబ్బులులు

బెంగాల్‌ ఫకీర్లు 1763 - 1800

14-31

02 చెరసాలలు, ఉరికొయ్యలకు వెరవక విక్రమించిన

వహాబీ వీరులు 1820 - 1870

32-57

03 దోపిడు శక్తుల గుండెల్లో భయోత్పాతం సృష్టించిన

ఫరాజీ యోధులు 1830 - 1900

58-77

04 స్వాతంత్య్ర సంగ్రామ చరిత్రలో కలకలం రేపిన

మోప్లా మొనగాళ్ళు 1800 - 1922

78-116

05 అహింసా మార్గాన ఆత్మార్పణలకు సిద్ధపడిన

ఖుదా-యే-ఖిద్మాత్‌గార్‌ వీరులు 1929 - 1948

117-158

ఆథార గ్రంథాల పట్టిక రచయిత గ్రంథాల మీద

159-160

ప్రముఖుల - పత్రికల స్పందన

161-172