బైబులు భాష్య సంపుటావళి - దివ్యసత్ప్రసాదం, జ్ఞానస్నానం/మనవి మాట

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనవి మాట