బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/దోపిడి

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

           ప్రళయాం తాభీలనభో
           దళన ఫెళఫెళా రవముల
           జలిపిడుగా ! గర్జింపకు
           నిలిచి నాదుమనవి వినుము !
                   ------

దోపిడి

            కత్తి బెట్టీ పొడిచినావోయ్ దేవా !
            గాయ మింకా మానలేదోయ్ దేవా !
            నిలువూన యిల్లు దోచేశావ్ దేవా !
            వెలలేనిమణిని కాజేశావ్ దేవా !
           అమృతపాత్రము దొంగిలించావ్ దేవా !
           అందులో విషము తారించావ్ దేవా !
                           ----

శాస్తి

             ఏనాడు నాటితినొ
                 యీ వలపుమాను ?
             చిట్టి ! లతలా నన్ను
                 చుట్టుకున్నావు !