బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/గురువర్య

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గురువర్య.

       పాడదలచిన పాట లన్నీ
                     నానోటె
       పాడించ మనసాయెనయ్యా?
                     గురువర్య?

       * నీవు నేర్పిన పాట
          నీ సన్నిధినె నోట
          పాడిచూపేకన్న
          భాగ్య మేముందయ్య ||పాడదలచిన||

          పాటలో దొల్లే
          అపస్వరా లన్నింటి
          సవరించుకొని నీవె
          సద్దుకొని పోవాలి!

      పాడదలచిన పాట లన్నీ
                 నానోటె
      పాడించ మనసాయెనయ్యా?
                 గురువర్య!