బసవరాజు అప్పారావు గీతములు/కైపు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

కైపు

       కావ్యపానము జేసి
              కై పెక్కినానే!
       దివ్యలోకాలన్ని
       తిరిగొచ్చినానే!

           ఎక్క రానీకొండ
           లెక్కివచ్చానే!
           పైకెక్కి నీకేసి
           పారజూశానే! ||కావ్య||

       కావ్య దేవత నోటె
       కవిత విన్నానే
       చీమ లనిపించారె
       భూమిలో కవులు!

           కావ్యపానము జేసి
           కై పెక్కినానే!