ప్రసార ప్రముఖులు/డా. ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు రచనలు

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search

డా. ఆర్. అనంత పద్మనాభరావు రచనలు

1. రాష్ట్రపతి శ్రీ వి. వి. గిరి జీవితచరిత్ర

2. మారని నాణెం (రెండు ముద్రణలు) నవల

3. శ్రీమల్యాద్రి వైభవం పరిష్కరణ

4. నిరంకుశోపాఖ్యానం పరిష్కరణ

5. కందుకూరి రుద్రకవి Ph D. పరిశోధన

6. ప్రకృతికాంత Ph D. పరిశోధన

7. వక్రించిన సరళరేఖలు నవల

8. సంజ వెలుగు నవల

9. హరివంశం (రెండు ముద్రణలు) ధారావాహిక

10. సుగ్రీవ విజయం పరిష్కరణ

11. రాయలసీమ రత్నాలు సంకలనం

12. రామాయణంలో స్త్రీ పాత్రలు (ఆంగ్లానువాదం)

13. శారద మంజీరాలు సంకలనం

14. Literary Heritage ఆంగ్ల గ్రంథం

15. ఆంధ్రకేసరి వ్యాసాలు

16. భక్తి సాహిత్యం వ్యాసాలు

17. భయం వేస్తోందా భారతీ ! కవితా సంపుటి

18. ముత్తుస్వామి దీక్షితులు బాలసాహిత్యం

19. మన ప్రకాశం జీవితచరిత్ర

20. రాయలసీమ రత్నాలు రెండో భాగం

21. ప్రభాత వదనం Mulk RaJ Anand - Morning Face అనువాదం)

22. ఛాయారేఖలు (Amitar Ghosh - Shadow Lines అనువాదం)

23. నీరు (RAMA- WATER అనువాదం)

24. ఆంధ్ర మణిహారాలు పబ్లికేషన్ డివిజన్ ప్రచురణ

25. స్వగతాలు నవలిక

26. ఆకాశవాణి ప్రసారాలు - తీరుతెన్నులు

27. ప్రసార ప్రముఖులు