పుట:Welcome to Wikipedia brochure EN, for print.pdf/7

వికీసోర్స్ నుండి
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
వికీపీడియా మొదటి పేజి

"ఖాతా తెరువు:" పుట పైభాగాన వున్నది. దీని సహాయంతో వికీపీడియాలో అన్ని సౌలభ్యాలు అందుబాటులోకి తెచ్చుకోవడమేకాకుండా మీ ఆన్లైన్ పరిచయపత్రం కూడా రూపొందించుకోవచ్చు.

చరిత్ర: ఇది గతంలో చేసిన మార్పులు చేర్పులు మొదలగు వాటి వివరాలు చూపిస్తుంది.

వెతుకు: మీకు కావలసిన వ్యాసం పేరును "వెతుకు" పెట్టెలో సరిగా వ్రాసి దానిని నొక్కినచో ఆ వ్యాసం ఇదివరకే వున్న యడల ఆ వ్యాసం వున్న పుట తెరుచుకుంటుంది. అలా ఆ వ్యాసం లోనికి వెళ్ళవచ్చు.

ప్రయత్నించండి
  1. చరిత్రను చూడండి దీనిపై నొక్కితే ఎవరెవరు ఎప్పుడు ఏ సమయాన, ఏ తారీఖున, ఆ వ్వాసంలో ఏ భాగము మార్పులు, చేర్పులు చేశారో, చూడొచ్చు. అంతే కాక గతంలో పోల్చితే మార్పు ఎలా వుండేదో వారి పేరున కూడ చూడవచ్చు. ఒక మార్పును ఎందుకు చేసామో వివరించడం వలన ఇతరులు మార్పులు ఎలా చేయాలో సులభంగా అర్ధం చేసుకోగలరు.
  2. అనుపమ స్నేహితుడు రాజు కొత్తగా చేరి వికీపీడియాలో వ్రాయడం ప్రారంబించాడు. ఈ విషయంలో అతనికి వికీపీడియా నియమ నిబంధనల గురించి, దీనికి సంబంధించిన విషయాల గురించి సాధారణ సలహాలు, సహాయము కావలసి వున్నది. అవి ఎక్కడ లభించ గలవు?

సరియైన సమాధానం ఎంపిక చేయండి.

□ ఇటీవలి మార్పులు
□ సహాయం
□ వెతుకు