పుట:Welcome to Wikipedia brochure EN, for print.pdf/11

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒక వ్యాసం జీవిత కథ

వికీపీడియాలో చాల చాల సమగ్రమైన ప్రామాణికత కలిగిన వ్వాసాలుండాలి. ఆ వ్వాసాలు ఒక్కసారిగా అలా పుట్టుకొచ్చాయని ఎవరూ ఊహించరు. ప్రతి వ్యాసము చిన్నది ప్రారంభమై అనేమంది చేత దిద్దుబాట్లకు గురై, అందరి విస్తృత సహకారముతో ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన తరహాలో అభివృద్ధి చెందుతుంది.


విశేష వ్యాసంగా గుర్తింపు పొందిన అనేక వ్యాసాలు మొదటగా వ్యాసానికి సంబందించిన విషయ మై క్లుప్తమైన వివరణ (సంగ్రహం), ఆ వ్యాసం ఎందుకంత ప్రముఖమైనదో తెలియజేసే ఒక పట్టిక((ప్రథమాలు...", "అతి పెద్దదైన...", "...కు రాజధాని" లాంటివి) మరియు ఆ వ్యాసంలోని విషయ వున్నదని మరియు ప్రాముఖ్యతను నిర్థారించుకోవడానికి వికీపీడియా వెలుపల ఇతర ప్రముఖ సంస్థల ముద్రణలు లేక జాలస్థలాలు గ్రంధ మూలాలు పేర్కొనటంతో ప్రారంభమవుతుంది. అటువంటి మూల వ్యాసాన్ని 'మొలక' అని అంటారు. ఇందులో ఏ ఒక్కటి లోపించినా పాఠకులలో అదంత ప్రాముఖ్యత కలిగినది కాదు అనే భావ మేర్పడి దాన్ని తొలిగించే అవకాశమున్నది.

ఇతర సభ్యులు పాఠ్యము మరియు బొమ్మలు చేర్చుతుంటే, ఈ వ్యాసం విషయం సంగ్రహ స్థాయినుండి వివిధ ధృక్పధాలను అనగా చారిత్రక ( ఉదాహరణకు "1923 లో కొత్త కారణాలు...") లేక ప్రపంచ (ఉదాహరణకు "యూరప్ లో దీనిని అనుకొన్న విధము") దృక్పధాలను చేరిస్తే వివరమైన వ్యాసంగా రూపొందుతుంది. ఎక్కువగా పనిచేసే సభ్యులు దీనిని వికీపీడియా సహసభ్యుల సమీక్ష విధానానికి ప్రతిపాదించవచ్చు. ఈ పద్ధతిలో చాలా మంది సభ్యులు నాణ్యతను జాగ్రత్తగా సమీక్షించుతారు. ఈ పద్ధతి చాలాపనిజరిగిన వ్యాసాలకు అమలుచేస్తారు. ఈ సమీక్షపద్ధతిలో వ్యాఖ్యలను, ప్రశ్నలను మరియు సలహాలను తగినవిధంగా సమాధానమిచ్చి, వ్యాసాన్ని అభివృద్ధిచేయటానికి ప్రణాళికను చర్చాపేజీలో చేరుస్తారు.