పుట:Varavikrayamu -1921.pdf/100

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

దశమాంకము

99


    గౌరవము లేమి యిల మఱి కలదె? చాలుఁ
    జాలు నిఁకనైన బౌరుష జ్ఞానములను
    గలిగి మెలఁగుడు సత్కీర్తిఁ గనుఁడు.

ఒక బ్రాహ్మణుఁడు :-(ప్రవేశించి) అయ్యా! కట్నపు సొమ్ముకంటె కాలకూట విషము మేలు. దానివల్ల నే నాకీ దరిద్రయోగము పట్టినది.

సీ. తగిన బేరము వచ్చుదాఁక నబ్బాయిని
       పాఠశాలకు తన్ని పంపినాను
    పోటీలపై వెల పొసఁగించి నాలుగు
       సంచుల వఱకు కక్కించినాను
    మాటిమాటికిని బోట్లాటకు సిద్ధమై
       లాంఛనాలని వేయి లాఁగినాను
    అద్దెల కీవచ్చునని యున్న సొమ్మెల్ల
       పెట్టి పెంకుటి యిల్లు కట్టినాను

    ఇల్లు కాలిపోయె నింటిది చనిపోయె
    పిల్లవాఁడు వెఱ్రి పీనుఁగాయె
    గోడ లొకనిఁ దగులుకొని లేచియే పోయె
    నాకు ముష్టిచెంబె లోకమాయె (నిష్క్రమించును.)

ఒక కమ్మ :-(ప్రవేశించి) అయ్యా! నా సొద కొంతాలకించండి.

సీ. వొడ్డికి వొడ్డీలు వొంతున పెంచేసి
         మంచి మాన్నాలు గడించినాను
    పది పుట్ల బూఁవితో పండంటి బిడ్డ నో
         యెదవ కుక్కల కొడుక్కిచ్చినాను
    అలక పానుపుకాడ అసలైన శంగలి
         బీ డాడి కడుపునఁ పెట్టినాను
    అన్ని తిన్న యెదవ అమ్మాయి నొదిలేసి
         యింకోర్తి పక్కలో యివిడినాఁడు