పుట:Tikkana-Somayaji.pdf/10

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


తిక్కనసోమయాజి

మొదటి యధ్యాయము

"సీ. సుకవీంద్ర బృందరక్షకుఁ డెవ్వఁ డనిన వీఁ
           డనునాలుకకుఁ దొడ వైన వాఁడు,
     చిత్తనిత్యస్థితశివుఁ డెవ్వఁ డనిన వీఁ
           డనుశబ్దమున కర్థ మైనవాఁడు,
     దశదిశావిశ్రాంతయశుఁ డెవ్వఁ డనిన వీఁ
           డని చెప్పుటకుఁ బాత్ర మైనవాఁడు,
     సకలవిద్యాకళాచణుఁ డెవ్వఁ డనిన వీఁ
           డని చూపుటకు గుఱి యైనవాఁడు,

గీ. మనుమసిద్ధిమహీశ సమ స్తరాజ్య
   భారధారేయుఁ డభిరూప భావభవుఁడు
   కొట్టరువు కొమ్మనామాత్యు కూర్మిసుతుఁడు
   దీనజనతానిధానంబు తిక్కశౌరి."
                                      (కేతన)

"మ. తన కావించినసృష్టి తక్కొరులచేతం గాదు నా నేముఖం
     బునఁ దాఁ బల్కినఁ బల్కు లాగమము లై పొల్పొందు నా వాణి న
     త్తనునీతం డొకరుండు నాజను మహత్వాప్తిం గవిబ్రహ్మ నా
     వినుతింతుం గవితిక్కయజ్వ నఖిలోర్వీదేవతాభ్యర్చితున్."
                                                     (ఎఱ్ఱాప్రెగ్గడ)