పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/300

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఓశారదీ, కరుణానిధీ _ అంటూ ఇంటింటికి తిరిగి వారిని వుబ్బి తబ్బిబ్బుచేసి బాగా డబ్బు గుంజుతారు. నెలరోజులు వేషాలు చూచిన గ్రామ ప్రజలు కూడా తృప్తిగా ముట్ట చెపుతారు.

శారద వేషంలో ప్రధానాంశం, రామాయణ కథా భాగాన్ని గేయరూపంలో వర్ణించి చెప్పటం ముఖ్యం. రాముడు సీతారామ లక్ష్మణులతో పర్ణశాలయందుండగా, మారీచుడు మాయలేడి రూపంలో వచ్చి, దానిని కోరటం, సీతాపహరణం, జటాయువు కథ, లంకాదహనం, రావణ సంహారం మొదలైనవి వుంటాయి.


దాష్టీక పంతులు, చిట్టి పంతులు:

దర్జాను వెలగబెట్టేవారిని దారికి తీసుకువచ్చే విధంగా దాష్టీక పంతులు - చిట్టి పంతులు సంవాదం ఇలా ప్రారంభ మౌతుంది.

భళ దాష్టీక పండితేంద్రా, బరోబరి.

పంతు: వారెవరే, శహభాష్, అవునోయి చిట్టి పంతులు, పంతులు గారు వస్తున్నారంటే, ఎదురుగా రావటం కౌగలించు కోవడం, ఏమీ లేక పోయెనేమోయ్.

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu
సున్నపు వీరయ్య చిట్టిపంతులు