పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డదిజిక్కిణి విధానం:
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

జక్కిణికి సంబందించిన రచనలు కూడా శబ్దాల మాదిరే రచన చేయబడినప్పటికీ ఇందులోని అభినయ విధానం మాత్రం అడుగులకు సంబంధించిన సాంప్రదాయాలు మాత్రం భిన్నంగా వుంటాయి.

కవుతం, సమతాళం, శబ్దం సలాంజతి మొదలైన వాటి వివరాలకు పోకుండా జిక్కిణి విధానం ఎలా వుంటుందో పరిశీలిద్దాం.

ఉదాహరణకు జిక్కిణి.

తాం దణత జణు జణు తకతా కిటతక
తజణు తదణ దణ దణ దణ జనుతక
జణుత జణుత జణ జగన గదికి తక
దణుం జణుత జణుం తనత
దణం దనత దదదా గిణతక
విజయనగర పురపాల నురే
వీణాగాన వినోదరే
విజయశీల శ్రీ పూసపాటి కుల
విజయరామరాజా రవితేజ
జణుం దణత జనూ। జగనగ నగనగ
ణగన జంత జగ నగతా గిటతక
ణం ణం నాంగిట ననంగ దదిగిణతో ॥

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

జిక్కిణి దరువు ఈనాడు ఎక్కడా ప్రచారంలో వున్నట్లు మనకు పెద్దగా ఆధారాలు లేవు. అయితే, ఈ జక్కిణి దరువు ఎలాంటిదో.... దాని సంప్రదాయం ఎటువంటిదో దానిని నిలబెట్టుకోవలసిన అవసరం ఎంతో వుంది. పేరణి నృత్యానికి ప్రాణం పోసిన నటరాజ రామకృష్ణ గారే దీనికీ పూనుకోవాలి.