పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/129

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
97
కురవల కురవంజి

ద్విపద

TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

అంత నయ్యింతి యంతంతన రాని
సంతోషమంది యాశ్చర్యంబు నొంది
ఎరుకలసాని గాదెన్న నా పాలి
హరకృపామూర్తియై యవతరించినది.

కథా నిర్వహణకూ, వినోదం చేర్చడానికీ ఈ కొరవంజి ఏ విధంగా తోడ్పడిందో తెలుసుకోవచ్చు.

అలాగే మన్నారు దాస విలాసం:

రంగాజమ్మ వ్రాసిన, మన్నారు దాసవిలాస నాటకంలో__

దరువు

చెలువు మన్నారుదాసు పై వలపు నుప
లేక, కలవరింపుచు నున్న కాంతి మతికి
దలచిన తలపెల్ల దార్కాణగా దెల్ప
నలచెంగమ్మ యెరుక చెలువయై వచ్చె.

అని పాడుతూ, ఈ కలికి తలంచిన తలంపు నిజముగా బలుక వయ్య, నిక్కముగా బలుకవయ్య, తార్కాణముగా బలుకవయ్య, అంటూ__

అమ్మా యమ్మ, అమ్మా యమ్మ శెయి సూపు
శెయి సూపు శెయి సూపవే.
సూడకనే శెప్పే గురి ఊంకొని
వినవేమండి, కండ్లంటే తోడు, కడు
పంటే కొడుకు, కంటంటే మగండు.
వొండే రెండే వొండు.......
అతండే వితము వాడంటా అడిగేవే

......అయితే తెలిపేను వినవే దుండీ