పుట:TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu/130

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
98
జానపద కళారూపాలు


వేయూరు వెలమల వెలయుచు దక్షిణ
నాయకుండని మించి నలువొండు వాడు
అతడె నీపతి యగు నందుకు తార్కాణ
యితవైన నెచ్చలి యిదిగో వచ్చితినే.

అని పలికి ఈ కలికి చిలుకల కొలికి చేత, సకల బహుమతులు చెంది నిజ మందిరంబు సేరె.

లేపాక్షి జలక్రీడ:

అలాగె వెంటకరాయకవి వ్రాసిన లేపాక్షి జలక్రీడలనే నాటకంలో ఎరుకల వారి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు వర్ణించబడ్డాయి.

అఖిల భూతముల తెరగెల్ల
భంగులు తెల్లంబుగాను
ఎఱుక గల్గిన వారమౌటకు మమ్ము
యెరుకలవారని యందురే చెలియ.

అని వివరిస్తుంది.

తులాభారం:

యక్షగానంలో కురవంజి పాత్ర ఎటువంటిదో, తులాభారం అనే యక్ష గానంలో ఎరుకల వేషం యొక్క వర్ణన ఈ విధంగావుంది.

బ్రహ్మసమ్మతిని యా భారతీదేవి
యెరుకల వేషంబు యింపుగా దాల్చి
భామను చూడంగ భామిని వచ్చె.

కురుజంపె
TeluguVariJanapadaKalarupalu.djvu

జిలుగు బంగారు చీర తెల్లని జారు కుచ్చులు
మెరయగా గరిమతో గుత్తంపు చం
దురు కావి రవికయు దొడగుచూ
వచ్చె నెరుకత అహహా॥