పుట:Sasi Kala, Adavi Bapiraju.pdf/94

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది
శశికళ
80
 

           సభానుమతిగొని నమస్సు లిడితివి
           సమందహాసపు మృదంగ వందన

మాచరించితివి కాకలి కంఠము
నాలాపిస్తివి అస దృశరాగము

    పుష్పాంజలివై దేవసన్నుతిగ
    పూర్వ రంగమును ప్రారంభిస్తివి.

స్వరజతి నొక్కటి నృత్త విలాసము
విరచిత మంజులగతీ విశేషము

      తకతక ఝంతర తళాంగుధత్త
      త్తై ధత్త త్తై యని శబ్దములో

ముక్తాయించితి మృదంగ నాదము
రక్తి కొలుపగా మెరుము తీగెవై.

అతి లోకాలంకృత నాట్య మంది
రాంతర సభలో నే నొక్కడనే

  నాయకుడను సభ్యులునై కెరలితి
  నాకై నీనాట్యము నీ విద్యలు

సౌందర్యము గాంధర్వము సౌష్టవ
సౌహార్ద సుభగ సౌశీల్యాలును దేవీ.