పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/890

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

డోగా - ఢక్కా 864 ఢిమ - ఢోకా

అసహ్యదృశ్యం చూస్తే వాంతి వచ్చుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.

డోగాడు

 • దోగాడు.

డోగి యాడు

 • దోగాడు.

డోలు కట్టు

 • అపహాస్యము చేయు.

ఢంకామీద దెబ్బ కొట్టి

 • బాహాటంగా, గట్టిగా.
 • "వాడికి ఒక అక్షరం రా దని ఢంకా మీద దెబ్బ కొట్టి చెప్పగలను." వా.

ఢకాఢకి

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఢకీలు ఢకీలున

 • ధ్వన్యనుకరణము.

ఢక్కా మొక్కీలు తిను

 • జీవితంలో కష్టనష్టాలను అనుభవించు - ఎగుడు దిగుళ్ళను చూచు.
 • "వాడు ఎంతయినా ఢక్కా మొక్కీలు తిన్నవాడు. కాస్త వస్తే కళ్లు తిరిగి పోవడం, కాస్త పోతే దిగులుపడడం అసంభవం." వా.

ఢిమఢిమ

 • ప్రేలుటలో ధ్వన్యనుకరణము. కృష్ణ. 3. 29.

ఢిల్లికి ఢిల్లి, పల్లికి పల్లి

 • పెద్దది పెద్దదే, చిన్నది చిన్నదే. కాని దేనిలో అందం దానికి ఉండనే ఉంటుంది. దేని కదే అనుట.
 • "ఢిల్లికి ఢిల్లే పల్లికి, పల్లే యని చెప్పునట్టి పలుకులు వినరే." శ్రీనివా. 1. 57.
 • ఢిల్లి మహానగరం, పల్లె చిన్నగ్రామం.

ఢోకా లేదు

 • లోటు లేదు.
 • "ఆ పొలం పండుతున్న దాకా వాడి కేం ఢోకా లేదు." వా.