పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/769

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చుంచు - చుక్క 743 చుక్క - చుక్క

చుంచుకుఱ్ఱ

 • చిన్న వాడు.
 • "ఇల్లొకపట్టునం గడచి యేఁగగ నేరని చుంచుకుఱ్ఱలన్." అచ్చ. రా. బా. 104.

చుంచుమిద్దె

 • ముందుకు చుంచులు వచ్చు నట్లుగా కట్టిన మిద్దె.

చుంచుఱాయి

 • మిద్దె కైన పలకఱాయి. బ్రౌన్.

చుంచెలుక

 • చుంచు.
 • రూ. చుండెలుక.

చుండ్రాళ్ళు

 • ఒక పిల్లల ఆట.

చుక్కకాడ

 • మాగాణిలో మొలిచే ఒక మొక్క. బ్రౌన్.

చుక్కచేరు

 • నుదుట వ్రేలాడగా తలపై ఉంచే నగ.

చుక్క తెగి పడినట్లు

 • అకస్మాత్తుగా.
 • "...అంతం జుక్క తెగి పడిన వడువున నెక్కడ నుండియో యాకస్మికంబుగ నింటికిం జలిఁది వంటకంబుఁ గుడువం జనుదెంచి." పాండు. 3. 24.

చుక్కబొట్టు

 • చుక్క.

చుక్కయెదురు

 • ప్రతికూలము; చెడు కలిగించునది.
 • జ్యోతిశ్శాస్త్ర రీత్యా వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "శుక్రుడు ఎదురుగా ఉండగా ప్రయాణాదులు చేయరా దని తచ్ఛాస్త్రవిధి. తద్వారా ప్రతికూల మనుటగా మారినది.
 • "దైత్యావరోధనదయితాధరములతో, సొబగువీడెములకుఁ జుక్కయెదురు." ఉ. హరి. 3. 147.
 • చూ. ఎదురుచుక్క, చుక్కెదురు.

చుక్కలను జూచి కుక్కలు మొరిగినట్లు

 • గొప్పవారిని చూచి నీచులు ఆడిపోసుకొన్నా, దూషించినా లెక్కేమిటి అనుట. శరభాంక. 47.

చుక్కలు గోరాడు

 • మిన్నంటు.
 • "చుక్కలు గోరాడు సున్నపు మేడలు." వర. రా. అయో. పు. 323. పంక్తి. 6.

చుక్కల్లోకి చూచు

 • గర్వమును ప్రదర్శించు. కొత్త. 14.

చుక్కవాలు

 • ఎదురుచుక్క.
 • విరోధి అనుట.