పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/729

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

చాఱ - చాల 703 చాల - చాలు

కా దని భౌతికవాదాన్ని నెలకొల్పినవాడు. సహజంగా అతని వాదం ఆస్తికుల దృష్టిలో పిడివాదమే.

చాఱకంద

 • ఒక గడ్డ.

చాఱపప్పు

 • ప్రియాలపు పప్పు.

చాఱబియ్యము.

 • వెదురు ఇత్యాదులలోని బియ్యము.
 • చాఱపప్పు అని వావిళ్ళ ని.

చాఱమామిడి

 • చాఱకంద. బ్రౌన్.

చాఱమీను

 • ఒక రకమైన చేప.

చాఱలమెకము

 • పెద్దపులి.

చాఱల వన్నె మెకము

 • పెద్ద పులి.

చా లగు

 • విసుగుదల కలుగు.
 • అంతదాకా వచ్చిన దనుపట్ల అనేమాట.
 • "అదవదఁ బొంద చా లయితి నక్కట." హరి. ఉ. 8. 199.
 • "నాకు ఈపిల్లలతో వేగ లేక చాల యింది." వా.
 • "ఈ సంసారం చా లయింది." వా.
 • ఇదే 'చా లయి పోయింది' అని కూడా వినవస్తుంది.
 • "ఈ కష్టాలూ, బాధలూ, పిల్లలూ, ఈ దరిద్రం అబ్బా ! చా లయి పోయింది. ఎక్కడో దేశంమీద పోదా మని ఉంది." వా.
 • చూ. చాలయి పోవు.

చాలయి పోవు

 • విసుగుదల కలుగు.
 • చూ. చా లగు.

చాలు

 • సమర్థు డగు. (ఏ దైనా చేయుటకు.)
 • "మీ మొగంబులు నాల్గు నీ మాడ్కి నువ్విళు లూరిన నేకాస్య నొకతె నేను జాలుదునే యిది చాలించెదరొ మఱి యే మైనఁ గలదో..." కళా. 5. 18.

చాలుకొను

 • వరుసగా ఏర్పడు.
 • "చాలుకొని యున్నవనమాలికలు." ముకుంద. 2. 132.

చాలు చాలు !

 • చాల్చాలు.
 • ఇది నిరసనసూచకంగా నీ మాట లిక కట్టిపెట్టు అన్న అర్థంలో ఉపయోగిస్తారు.
 • "...నే నిటువంటి వెఱుంగఁ జాలు చాల్, దినమును రాజుఁ జేరఁ జనఁ దీరక నీ కథ వించు నుందునే." శుక. 2. 226.
 • వాడుకలో 'చాలు చాలు లే వయ్యా! ...బలే పెద్దమనిషివి.'
 • రూ. చాలు జాలు.