పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/672

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గొంతు - గొంతె 646 గొంతె - గొట్టి

గొంతులో నీళ్లు పోసే దిక్కు

 • దగ్గరివాళ్లు, ముఖ్యంగా రక్త బంధువులు.
 • "వాడికి గొంతులో నీళ్లు పోసే దిక్కు కూడా లేదు. పాపం! జబ్బుతో నానా బాధా పడుతున్నాడు." వా.

గొంతులో పచ్చి వెలగకాయ పడినట్ల గు

 • ఏమీ అనలేక పోయే చిక్కు పరిస్థితి యేర్పడు.
 • చూ. గొంతులో వెలగకాయ పడినట్లు.

గొంతులో ప్రాణ మున్నంత వఱకూ

 • ఎంతవఱ కైనా ఏ మైనా అనుట.
 • చూ. కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత వఱకూ.

గొంతులో వెలగకాయ పడినట్లు అగు

 • ఎటూ తప్పుకొన వీలు లేని స్థితిలో పడు.
 • "వాడికీ వీడికీ తగాదాలు పెడుతూ వీడు తిరుగుతుండేవాడు. ఇద్దరూ ఎదట బడేసరికి వీడికి గొంతులో వెలగకాయ పడ్డట్టు అయింది." వా.

గొంతు విచ్చి

 • గొం తెత్తి.
 • "అతను గొంతు విచ్చి పాడితేనే బాగుంటుంది." వా.
 • చూ. గొంతెత్తి.

గొంతెత్తి

 • బిగ్గరగా.
 • "ఆవిడ గొంతెత్తి పిలిస్తే కానీ పలకదు." వా.

గొంతెమకోరికలు

 • ఏవేవో అసాధ్య మైన కోర్కెలు.
 • "చాలకుండిన నగుఁ జెట్టబాలుఁడితఁడు, కొసరి గొంతెమ కోరికల్ గోరెనేని, యిడక పోఁబోల దిడఁ బోలదు..." పాండు. 4. 166.
 • "వాడి వన్నీ వట్టి గొంతెమ్మ కోరికలు తీరేవా? పెట్టేవా?" వా.
 • రూ. గొంతెమ్మకోరిక.

గొందిపెట్టు

 • దాచు.

గొందులపెట్టు

 • దాచు. బ్రౌన్.

గొజ్జగనీరు

 • పన్నీరు.

గొజ్జగమంచు

 • పన్నీరు.

గొజ్జుబ్రాలు

 • ఒక ధాన్యం. హంస. 4. 128.

గొజ్జెగనీరు

 • పన్నీరు.

గొటగొట మను

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "గొట గొట మని రొప్పు బలుసింగముల నైన." సారం. 1. 68.

గొట్టికంటి

 • ఒక రకం తినే గడ్డ.