పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/461

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాక____కాక 435 కాక____కాక

కాకదేఱు

 • తప్త మగు; ఆరితేరు.
 • "నిగ మఘోటలలాట నేత్రానలజ్వాల గాక దేఱిన కాముకాండములును." కవిరా. 3. 110.

కాకపక్షం

 • పిల్ల జుట్టు.

కాకపడు

 • కోపపడు.
 • "ఎందు కయ్యా! అంత కాక పడుతున్నావ్?" క్రొత్త. 25.

కాకమ్మ కథ

 • పిట్టకథ. ప్రామాణిక మైనది కా దనుట.
 • "ఈ కాకమ్మ కథల కేమి లే, గట్టి నిదర్శన మేదైనా ఉంటే చెప్పు." వా.

కాకమ్మ గువ్వమ్మ కథలు

 • పిట్టకథలు. వాస్తవిక మయినవి కావు అన్న భావం ఇందులో ఇమిడి ఉంది.
 • "ఈ కాకమ్మ గువ్వమ్మకథల కేమిలే." వా.

కాకరకాయరీతిగా గగుర్పొడుచు

 • ముళ్లుముళ్లు రేగి ఒడ లంతా గగుర్పాటు కలుగు. కాకరకాయపై ముడులు తేలినందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఓ రసికశిఖావతంస! యదురత్నమ! కాకర కాయ రీతిగా, గిసలయపాణి చన్నుగవక్రేవ గగుర్పొడిచెం బొరిం బొరిన్." ప్రభా. 4. 75.

కాకరపువ్వువత్తి

 • ఒక విధమైన బాణసంచా.
 • చూ. కాకరవత్తి.

కాకరవత్తి

 • బాణసంచాలో ఒకవిధం.
 • "పిల్లలకు కాకర వత్తులు తెస్తే పోతుంది. పెద్ద వైతే ప్రమాదం." వా.

కాకరిచేతలు

 • చిల్లర చేష్టలు.
 • "ఈ కాకరిచేతలకు లోకము వారు నగరా!" తాళ్ల. సం. 12. 341.

కాకఱపులు

 • 1. కారుకూతలు, వ్యర్థప్రలాపాలు.
 • "లేకులు లోకుల కాకఱపులకు, చాకిచాకని యేల సందడించెదవు." బస. 4. 89.
 • 2. వట్టి బెదిరింపులు.
 • "ఈ కాకఱపులకు భయపడి పారిపోయేవా రెవరూ లేరు." వా.

కాకలు పుట్టు

 • ద్వేష మేర్పడు; కోప తాపాలు పొడము.
 • "అతుల....కాకలు పుట్టు బిదప." విజయ. 1. 44.

కాక వడు

 • తప్త మగు.