పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/462

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కాకి____కాకి 436 కాకి____కాకి

 • "కర్బు రేక్షణ వహ్నికణములచేత, గకుబంతములు పెక్కు కాక వడగ." గంధ. 20.

కాకి ఎంగిలి

 • పై పై ఎంగిలి. పిల్లలు వాడే మాట. ఎవరైనా తింటున్న దడిగితే కాకెంగిలి చేశామంటూ బట్టపైన వేసి కొఱికి ఇస్తారు. అది ఎంగిలికింద లెక్క కాదు.
 • "కాకెంగిలి చేసి ఇవ్వరా కాస్త." వా.
 • చూ. చిలుకకొట్టుడు.

కాకికి మెతుకు విదిలించని

 • అతిలోభి అయిన.
 • "వాడు కాకికి మెతుకు విదిలించనిరకం. వానిదగ్గరికి పోతే విరాళం ఇస్తాడా?" వా.

కాకికూడు

 • పిండం.
 • కాకులకు కర్మలలో, తద్దినాలలో పిండాలను వేస్తారు. అందుపై వచ్చినది.
 • "ఈ కాకికూ డెవరి క్కావాల్లే? నేనే అడుక్కు నైనా తింటా కాని నీవు విదిలించి వేసిన మెతుకుల కాశిస్తానా?" వా.

కాకిగోల

 • విపరీత మైన గోల.
 • కాకులు పది చేరితే విపరీతంగా గోల చేస్తాయి. అందుపై యేర్పడినది.
 • "కాసేపు శాంతంగా చదువుకుందాం అంటే యిదేమిట్రా యీ కాకిగోల?" వా.

కాకిచావు

 • నీచపుచావు; దిక్కులేని చావు.
 • "అన్నాళ్లు అంతగా బతికి కడకు వాడు కాకిచావు చచ్చాడు." వా.

కాకిచిప్ప

 • శంబూక. నీటిగుల్ల. యయా. 3. 29.

కాకిచెఱకు

 • ఒక రకమైన గడ్డి.

కాకితీపు

 • ఒక విధమైన మూర్ఛరోగం. శ. ర.
 • చూ. కాకిసొమ్మ.

కాకితెలుపు

 • అసంభవము.
 • 'తెల్లని కాకులును లేవు' అన్న ప్రథపై యేర్పడినది. రాధి. 4. 79.

కాకిదొండ

 • ఒక రకమైన దొండ.

కాకినలుపు.

 • కారునలుపు.
 • "ఆ పిల్ల వట్టి కాకి నలుపు. దాని నెవరు చేసుకుంటారు?" వా.

కాకి పగ

 • తీరని పగ. కాకి పగపడితే ఒక సారైనా