పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/376

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట్టు____కట్టు 350 కట్టు_____కట్టు

కట్టుపాటు

 • ఏర్పాటు.
 • చూ. కట్టుబాటు.

కట్టుబంట్లు

 • మృగాదులను కట్టుటకై పన్నిన పన్నాగములు. వలలు, ఉరులు వంటివి.
 • "లోలాక్షిదృగ్రుచులో కట్టుబంట్లొ, బాలవీక్షణములో పన్నినవలలొ." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 333.

కట్టుబండి

 • సరకు నింపినబండి. దీనినే బరువుబండి అని కూడా అంటారు.

కట్టుబడి

 • చేను పట్టాదారుకు, కౌలుకు చేసుకున్న వారు ఏటా యింత అని యిచ్చే ధాన్యాదులు.
 • "ఇరుగుకై జీతంపు టెక్కటీలకు గుజ్జు, పఱపు మామిడి గట్టుబడిగ జేసి." చంద్రా. 4. 84.
 • "మా చేను ఈ సారి కట్టుబడికి ఇచ్చాము. కోరుకు ఇచ్చినప్పు డల్లా వాడు సరిగా లెక్క చూపడం లేదు." వా.
 • చూ. కట్టుపడు; కట్టువడు.

కట్టుబడు

 • లోబడు - నియమబద్ధు డగు.
 • "ధర్మానికి కట్టుబడినాడు." వా.
 • "వాడు మాటకు కట్టుబడి ఉంటాడు." వా.
 • చూ. కట్టుపడు, కట్టువడు.

కట్టుబోతు

 • 1. స్వేచ్ఛాచారి.
 • "కట్టుబోతుల బొడగన్న గౌగిలించు." మల్హ. 3. 4.
 • 2. మంత్రగాడు. మంత్రవేత్తలు వాకట్టు, కను కట్టు మొదలయినవి చేస్తారు. కనుక అట్లా వచ్చిన పలుకుబడి.

కట్టుమట్టుగా

 • నివాసస్థానంగా.
 • "కావించె నెవ్వడు కట్టుమట్టుగ హస్త, తలము సంతతదాతృ తా సురభికి." ఉదయనోదయము. 1. 56.

కట్టుమట్టు చేయు

 • ఏర్పాటు చేయు, కట్టుబాటు చేయు.
 • "సుగ్రీవాజ్ఞ నడవం గట్టుమట్టు చేసి." రామా. 5. 325.
 • వావిళ్ల ని. లో ఈ మాటకు పసులసాల, ఉనికిపట్టు అన్న అర్థాలు కూడా ఉన్నట్లు ఇచ్చారు.

కట్టుమాను

 • తెప్ప. (తమి) కట్టుమరం.

కట్టుమామిడి

 • అంటుమామిడి. విత్తనం వేయకుండా మామిడికొమ్మను నఱికి