పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/373

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కట్టి_____కట్టి 347 కట్టు_____కట్టు

కట్టిన ముడుపు

 • అందుబాటులో నున్న అమూల్యవస్తువు. కొంగుపసిడివంటిది.
 • "కట్టినముడుపు వెంకటనిలయుడు." తాళ్ల. సం. 11. 55.

కట్టిపెట్టు

 • 1. చాలించు.
 • "నీ మాటలు కట్టిపెట్టి చనుమా." రసిక. 3. 45/
 • "మీ వారి నడతలు గట్టి పెట్టి... న్యాయంబు లాడె దౌర. శశాం. 3. 81.
 • "గర్వసంరంభంబు గట్టిపెట్టు." భీమ. 1. 62.
 • "ఆ గంధర్వముపై వాంఛలు గట్టిపెట్టి." జైమి. 4. 9.
 • "నీ కాని తలపులు గట్టిపెట్టి." జైమి. 1. 61. శివ. 2. 102.
 • "నీ డంబా లింక కట్టిపెట్టు - ఎవరికి తెలియవు?" వా.
 • 2. కట్టించి యిచ్చు.
 • "కలుమఠం బొండె నిల్లొండె గట్టిపెట్టి." భీమ. 6. 55.

కట్టివేయు

 • ఆగు; త్రాళ్ళు మొదలగు వానితో బంధించు.
 • "వానికి నిన్నటినుంచీ మూత్రం కట్టి వేసింది." వా.
 • "రాత్రంతా ఉండిన వాంతులూ, భేదులూ ఒక్క మాత్రతో కట్టివేశాయి." వా.
 • "యజమాని కాళ్లూ చేతులూ కట్టివేసి దొంగలు పారిపోయారు." వా.

కట్టుకంబము

 • ఆలాన స్తంభము. ఏనుగులను కట్టునట్టి స్తంభము.
 • "కట్టుకంబము డుంఠి గంధద్విపమునకు." కాశీ. 5. 135.

కట్టు కట్టు

 • 1. ఒక మాటపై నిలబడు, సమ్మె చేయు.
 • "ఆ మిల్లులో కార్మికు లంతా కట్టు కట్టినారు." వా.
 • 2. మంత్రములతో దిగ్బంధ నాదులు చేయు.
 • "ఆ మంత్రగాడు కట్టు కట్టేసరికి పాడుతున్నవా డల్లా అలా ఆగిపోయాడు." వా.

కట్టుకథ

 • కల్పితకథ; పుకారు. మాటా. 58.

కట్టు కాపించు

 • ...........పరిపాలించు.
 • "కట్ట గాపింప దక్షత లేమి నూరూర, బందెల బడిపోయె బశుగణంబు." మను. 3. 129.
 • వాడుకలోరూపం మారుతుంది.
 • "కట్టేవాడూ కాసేవాడూ లేక పశువులు దిక్కు కొకటి పోతున్నవి." వా.

కట్టుకొంగు

 • చీర తొలిచుట్టు చుట్టి ముడి వేసుకొను కొంగు.