పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/234

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఉత్త____ఉత్త 208 ఉత్త_____ఉద

పూర్వం, ఉత్తరం అన్న శబ్దసామ్యంతో యేర్పడినట్లు కనబడుతుంది. అటూ ఇటూ అనుట.

 • "వాణ్ణి చూచేసరికి వీనికి ఉత్తరాషాడ పూర్వాషాడ అయింది." వా.

ఉత్తరించు తములపాకు నిక్కెడుక్రియ

 • ఆకుతోటలో, బొటనవ్రేలి గోటికి ఒక ఇనుపగోటిని తగిలించుకొని తమలపాకులను ఠకీ మని కత్తిరిస్తారు. అప్పుడది యెగసి పడుతుంది.
 • "ఉత్తరించు తములపాకు నిక్కెడుక్రియ దాటె నిఱ్ఱి." ఉ. హరి. 4. 28.

ఉత్తరీయము

 • పైపంచ, అంగవస్త్రము.
 • చూ. ఉత్తరవాసం.

ఉత్తరువు లిచ్చు

 • ఆజ్ఞాపించు.
 • "తరువు లాకసము కుత్తరువు లిచ్చు." యామున. విజ. 4. 229.

ఉత్తరోత్తరా

 • ముందుముందుకు, కాలక్రమేణ.
 • "ఇప్పడు రాజీ చేసుకోవడంవల్ల ఉత్తరోత్తరా మీకు చాలా లాభాలు ఉన్నవి."
 • చూ. ఉత్తరోత్రా.

ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధి

 • క్రమాభివృద్ధి.
 • "పొత్త మిటు సేయ నీ కుత్తరోత్తరాభివృద్ధియని..." ఆము. 17.
 • "ఉత్తరోత్తర మభివృద్ధి నొందుచుండు." కాశీ. 2. 52.

ఉత్తరోత్రా

 • వాడుకలో ఈ రూపం కనిపిస్తుంది.
 • చూ.ఉత్తరోత్తరా.

ఉత్తలపడు

 • తహతహపడు.
 • "చిత్తం బుత్తలపడియెడు." సింహా. 1. 62.

ఉత్సవవిగ్రహము

 • అలంకారవిద్యార్థి వంటిది. ఊరేగింపునకుమాత్రం పనికివచ్చేది; మూలవిరాట్టు కాదు.
 • "వాడు వట్టి ఉత్సవవిగ్రహం; లోపల సత్తాసార మేం లేదు." వా.

ఉదకమాడు

 • స్నానము చేయు.
 • "ఒక్కప్రొద్దుండి సెలయేట నుదకమాడి." కాశీ. 3. 37.
 • "మహారయమున గొలవ నుదక మాడగ బోవన్.: కా. మా. 3. 208

ఉదపానమండూకము

 • నీటిలోని కప్ప.
 • చూ. కూపస్థమండూకము.

ఉదయరాగపట్టులు

 • వస్త్రభేదము.
 • ద్వాద. 3. 206.

ఉదరపోషకులు

 • పొట్ట నింపుకొనువారు. దూషణలోనే ఉపయుక్తం.
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 343.